Bách hoa càng cua chấm tương xí muội (món ngon khai vị)

Muốn làm món bách hoa càng cua ngon, bạn cần dùng chả cá Thát Lát sông để có lớp da ch…