cửa hàng - Bánh Phồng cá Châu Đốc

Lưu trữ mục : cửa hàng

Bánh phồng tôm sú đỏ 100% thịt tôm

Bánh phồng tôm sú đỏ 100% thịt tôm

Bánh phồng tôm sú đỏ : bánh có dạng lát mỏng tròn đỏ thẫm tỷ lệ tôm sú 100% nguyên chất tạo nên sự khác biệt ngay khi chưa s…