Bánh Phồng là gì?

Bánh phồng là loại bánh được làm từ nếp, gạo hoặc bột ngủ cốc, kết hợp gia vị. Khi chi…