Bánh phồng Sơn Đốc - Bến Tre

Bánh phồng Sơn Đốc Bến Tre nổi tiếng khắp các tỉnh thành cả nước,bởi vị dẻo nếp Sáp, b…